Menu Sluiten

Impact op levenskwaliteit

Orthopedie werd voorheen weleens het vakgebied van de huis-, tuin- en keukenongevallen genoemd. Initieel hebben ongevallen, waarbij letsel ontstaat aan het bewegingsapparaat, de orthopedie – als één van de grootste specialismen – zeker wel een dienst bewezen. Een ander fundament voor de vooruitgang binnen de orthopedie is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld naar nieuwe technieken, nieuwe materialen en methoden om de orthopedische behandelingen verder te optimaliseren. Wat vaststaat is dat schade aan het bewegingsapparaat een grote impact kan hebben op de levensvreugde en adequaat herstel essentieel is voor levenskwaliteit. De orthopedie heeft hierin een sleutelrol.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek blijft dus noodzakelijk om de orthopedische zorg verder te brengen. Maar dergelijk onderzoek kost tijd, inspanningen van verschillende onderzoekers en artsen, en ook materialen. Het is kostbaar.

In Nederland wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancierd uit drie belangrijke geldstromen. De eerste betreft een geld van de overheid dat beschikbaar wordt gesteld aan universiteiten. De tweede geldstroom is ook van de overheid, maar dit wordt verdeeld in competitie; er dient een aanvraag te worden ingediend, die wordt beoordeeld en mogelijk gehonoreerd (maar niet altijd dus). De derde mogelijkheid is geld vanuit Europa, het bedrijfsleven en via non-profitorganisaties.

Marti-Keuning Eckhardt Stichting

De Marti-Keuning Eckhardt Stichting is een voorbeeld van een stichting die wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de orthopedische chirurgie financieel ondersteunt. En één waaraan u kunt doneren.

Geld dat u (eenmalig) doneert aan de Marti-Keuning Eckhardt Stichting komt ten goede aan onderzoek dat onder meer door de afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde wordt gedaan. Onderzoekers kunnen een aanvraag doen bij de stichting voor een project, die dan vervolgens wordt beoordeeld door experts uit het vakgebied. Het geld wordt voornamelijk benut in onderzoekslijnen, waarvan enigszins te verwachten is dat deze met redelijke waarschijnlijkheid aan innovatie van orthopedische zorg bijdragen. Het zijn met name projecten die al bijna kunnen worden gerealiseerd, want het geld moet immers weer terugkomen bij de patiënt. In de culturele zin biedt de stichting ook ondersteuning aan jong talent in de klassieke muziek.

René Konrad Marti
De van oorsprong Zwitserse orthopedisch chirurg, hoogleraar en opleider aan het AMC, René Konrad Marti (1939-2018) kreeg in zijn loopbaan meermaals te maken met dankbare patiënten, die hij had geholpen en die wat terug wilde doen. Het idee om onderzoek mede te laten financieren door iedereen die dat wilde, is hierdoor geboren. Toen een oud-patiënt van Marti haar erfenis aan hem naliet, werd het begin van een stichting feit. Deze patiënt was zo dankbaar dat zij na de operatie weer viool kon spelen, dat zij haar gehele erfenis naliet ten gunste van orthopedisch onderzoek.

De stichting
Heden draagt de stichting de naam Marti-Keuning Eckhart Stichting. Oorspronkelijk is de stichting opgericht in 1984 door hoogleraar en opleider René Konrad Marti, maar onder de naam Wetenschappelijk Onderzoek Orthopaedische Chirurgie. De huidige naam van de stichting is voortgekomen uit een fusie met een andere stichting. Namelijk met de Stichting Keuning Eckhardt, die in 1993 is opgericht door Ger Keuning en zijn vrouw Francis Keuning-Eckhardt. Dit is een stichting die naast het ondersteunen van wetenschap ook het doel heeft gesteld cultuur te bevorderen. De oprichters waren een inspiratiebron voor Marti. De orthopedie en cultuur vonden elkaar in steeds meer activiteiten en dus werd het logisch om de twee stichtingen samen te laten gaan als de Marti-Keuning Eckhart Stichting.

De Marti-Keuning Eckhardt Stichting is bij notariële akte d.d. 15 mei 2008 te Amsterdam ontstaan als fusie tussen de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopedische Chirurgie en de Keuning Eckhardt Stichting. De Stichting is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 41205384.

De Marti-Keuning Eckhardt Stichting bevordert medisch wetenschappelijk onderzoek en cultuur. Meer specifiek heeft het de doelstelling wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orthopedische chirurgie te bevorderen, en in culturele zin de ondersteuning van jong talent in de klassieke muziek.

De stichting is bij notariële akte d.d. 15 mei 2008 te Amsterdam ontstaan als fusie tussen de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Orthopedische Chirurgie en de Keuning Eckhardt Stichting. De Stichting is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 41205384.