Menu Sluiten

Orthopedische Oncologie

Het Amsterdam UMC is één van de vier door de Gezondheidsraad en minister aangewezen centra voor diagnostiek en behandeling van bottumoren en fungeert tevens als referentiekliniek voor wekedelentumoren (sarcomen) van het steun- en bewegingsapparaat.

Diagnostiek en behandeling van zeldzame complexe ziekte
Het betreft diagnostiek en behandeling van zeldzame, complexe pathologie. In alle fasen van diagnostiek, behandeling en follow up zijn er meerdere factoren die moeten worden afgewogen, waaronder oncologische, chirurgische, functionele, en psychosociale factoren. Diagnostiek is niet eenduidig en beslissingen hebben meestal grote gevolgen voor de patiënt, voor zowel de overlevingskans als het functioneel resultaat en kwaliteit van leven.

Multidisciplinair
Om al deze redenen kan de optimale behandeling van deze pathologie uitsluitend plaatsvinden in een multidisciplinair team, waarin onder andere radiologen, pathologen, (kinder)oncologen, orthopedisch chirurgen, radiotherapeuten en psychosociaal ondersteunende disciplines nauw samenwerken.

Topreferente functie
De zeldzaamheid en complexiteit van de problematiek, maakt het noodzaak dat de leden van een team adequaat zijn opgeleid en gespecialiseerd. Dit is ook de reden om deze pathologie te concentreren in enkele centra in Nederland. De afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde van het Amsterdam UMC vervult al decennia deze topreferente functie. De afdeling is bovendien ingebed in een goed georganiseerd multidisciplinair team, waarin de bovengenoemde vereiste expertise aanwezig is.

Behandeling van goedaardig en kwaadaardige tumoren
Naast de maligne tumoren van steun- en bewegingsapparaat, worden ook benigne tumoren behandeld. Deze komen relatief vaker voor, maar kennen dezelfde complexe diagnostiek en soms behandeling. Verwijzing van patiënten met bovengenoemde problematiek geschiedt vanuit heel Nederland, het betreft vrijwel uitsluitend tertiaire zorg en voor deze problematiek is het Amsterdam UMC, als één van de orthopedische oncologische centra.

Intercollegiaal
Naast het bieden van deze tertiaire zorg fungeren de betrokken specialisten van het Amsterdam UMC als vraagbaak voor collega’s in het land en voor andere instanties. Regelmatig wordt informatie ingewonnen of raad gevraagd, vaak wordt beeldvorming opgestuurd ter beoordeling. Soms worden patiënten op advies elders behandeld, soms begeleidt één van de orthopeden een collega in uw eigen ziekenhuis. Als er meer expertise noodzakelijk is wordt de patiënt over het algemeen doorverwezen naar het Amsterdam UMC.

Nederlandse Commissie voor Been Tumoren
Diverse specialisten van het Amsterdam UMC hebben zitting in de Nederlandse Commissie voor Been Tumoren en er zijn aanstellingen als consulent bij het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Actieve participatie in Dutch Orthopedic Tumor Society, European Musculo Skeletal Oncology Society en Connective Tissue Oncology Society waarborgt instandhouding van het netwerk en op peil houden van state of the art kennis en kunde. Deze samenwerkingsverbanden zijn tevens van nut voor overleg en samenwerking, zowel op het niveau van patiëntenzorg als op wetenschappelijk gebied.

Onderwijs
De vakgroepen in het multidisciplinaire verband leiden fellows op in het vakgebied en dragen kennis over door het verzorgen van voordrachten en opleidingen aan diverse instanties. En ten gunste van verschillende doelgroepen: medisch curriculum, postacademisch onderwijs, verpleegkundig onderwijs, medisch specialistische opleidingen.

Zorg die volop in ontwikkeling blijft
De patiëntenzorg is sterk verweven met fundamenteel en toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek en de diverse vakgroepen participeren hierin. Een groot gedeelte van de patiënten met maligne tumoren van steun- en bewegingsapparaat hebben chemotherapie en/of radiotherapie nodig, de meesten van hen worden behandeld in het kader van (inter)nationale trials. Daarnaast wordt geparticipeerd in fundamentele en toegepaste wetenschappelijke onderzoeken en worden deze ook in het Amsterdam UMC opgezet. Deze richten zich, behalve op resultaten van chemo- en radiotherapie, op prognosticatie en op functionele en quality of life-resultaten van de behandeling: micro array bij osteosarcoom, polikliniek late effecten kanker, resultaten bij reconstructies na tumorresecties, shared decision making bij orthopedisch oncologische operaties.

Afspraak maken

Polikliniek Orthopedie Volwassenen
Telefoonnummer: 020 566 25 51
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 16:00u.
Vragen kunt u e-mailen naar polikliniek@amsterdam-orthopedie.nl

Verwijzer?

Huisarts
Alle reguliere huisartsverwijzingen kunt u indienen via Zorgdomein.

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals
Voor verwijzingen naar de afdeling Orthopedie van het Amsterdam UMC kunt u ook gebruikmaken van het algemeen verwijsformulier van het Amsterdam UMC – locatie AMC.

Intercollegiaal overleg
Neemt u contact op met het secretariaat (staf) Orthopedie:
Telefoonnummer: 020 566 26 72
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 08:00 – 16:30u.
Per e-mail: info@amsterdam-orthopedie.nl

Patiëntenfolders

Informatie

Er is bij u onlangs een tumor ontdekt. Deze kan goedaardig of kwaadaardig zijn of zoals dat heet benigne of maligne. Er zijn verschillende vormen goed- en kwaadaardige bottumoren en wekedelentumoren. In onze patiëntenfolders leest u meer over een bepaalde vorm.


Binnen het Amsterdam UMC is een groep specialisten samengebracht in het Sarcomen Team Amsterdam UMC. Zij bundelen hun krachten voor het behandelen van sarcomen, kwaadaardige bot- en wekedelentumoren. Zij hebben een eigen website over het team, hun expertise en informatie voor zorgprofessionals en patiënten.

Specialisten oncologische orthopedie

Dr. Jos Bramer

Prof. dr. J.A.M. Bramer

Heidag Orthopedisch chirurgen-120

Dr. G.R. Schaap

Foto dr. Floortje Verspoor

Dr. F.G.M. Verspoor