Menu Sluiten

Uw behandeling

De informatie op deze pagina gaat over uw operatieve (dag)behandeling.

U wordt opgenomen
Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde. Onze OK-planner neemt als eerste contact met u op, om u te informeren over uw operatie en verblijf. Na dit telefonische gesprek ontvang u van ons een bevestigingsbrief en pre-operatieve voorlichting. Wij vinden het belangrijk dat u de informatiefolders aandachtig leest. Heeft u nog vragen, wilt u deze dan met ons delen?

Pre-operatieve voorlichting
Om u goed te begeleiden naar het ontslag en in eventuele verdere revalidatie inventariseren wij graag uw thuissituatie voor opname.

Wilt u hiervoor de bijgevoegde vragenlijsten – eventueel in overleg met uw familie of andere naasten – kort voor uw opname invullen?

Meer informatie vindt u ook in de folders op deze website: Zie onze patiëntenfolders over verschillende ingrepen, de informatie over de verpleegafdeling en de informatie over zorg na uw ingreep.

Hoe ziet de opnamedag eruit?
Nadat u zich heeft gemeld bij de balie van onze opnameafdeling op H6-Zuid, vindt er een intakegesprek plaats met een verpleegkundige, physician assistant of co-assistent. Meestal vindt dit inleidende gesprek plaats op uw kamer. U wordt dan ingelicht over de voorbereiding op de operatie en het verblijf op de afdeling. Dit is ook het moment dat wij u een polsbandje geven met uw naam en voor de snelle koppeling met uw gegevens. Er vindt een algemeen lichamelijk onderzoek plaats en eventueel aanvullend bloedonderzoek. Als de anesthesie nog niet besproken is op de polikliniek, dan komt in de loop van de middag of vooravond de anesthesist langs. Deze pijnspecialist informeert u over de narcose die u krijgt.

Opnametijd en nuchter zijn
De tijd van opname, die u van ons doorkrijgt kan per operatie verschillen.
Meestal komt u één dag voor de operatie naar het ziekenhuis ter voorbereiding van de operatie.

Wij adviseren om ‘s avonds te douchen en uw haar te wassen, ook dient u eventuele nagellak te verwijderen. Voor u en ons is het belangrijk dat u op tijd nuchter bent voor uw operatie. Dat is dan meestal vanaf middernacht, tenzij de anesthesist anders met u afspreekt. Wat nuchter zijn precies inhoudt leest u hieronder.

Nuchter

Wat houdt dat in?

Nuchter zijn betekent dat u een aantal uren voor de operatie niets meer mag eten en drinken. Een lege maag voorkomt dat tijdens de operatie de inhoud van de maag in de luchtpijp en de longen terechtkomt.

Tot 8 uur voor de ingreep: Normaal eten en drinken
Tot 6 uur voor de ingreep: Lichte maaltijd en normaal drinken
Tot 2 uur voor de ingreep: Heldere dranken
Vanaf 2 uur voor de ingreep: Niets meer eten of drinken.

Slikt u medicijnen?
Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tandenpoetsen mag wel.

Wat is een lichte maaltijd?
Beschuit, toast of een cracker met jam. Met water, thee of koffie zonder melk eventueel met suiker. Zuivel of vleesproducten horen niet bij een licht maaltijd.

Wat zijn heldere dranken?
Water, thee en koffie zonder melk, sportdrank, appelsap of helder vruchtensap zonder vruchtvlees, koolzuurhoudende frisdrank. Zuivelproducten en alcoholische dranken zijn geen heldere dranken.

Niet nuchter voor operatie?
Wanneer u niet nuchter bent voor een operatie en dit wel een vereiste is, kan de operatie niet doorgaan.

Voor de operatie
Indien uw operatie vroeg in de ochtend gepland staat, dan zult u rond 06.30 uur gewekt worden. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld u op te frissen. Indien u hiertoe niet zelf in staat bent, helpt de verpleegkundige u hierbij.

U mag geen make-up gebruiken. Laat uw een bril, contactlenzen of gebitsprothese achter op de afdeling.

In de tussentijd wordt uw bed klaargemaakt voor vervoer naar de operatiekamer. U dient al uw eigen kleding uit te laten. U krijgt van ons een operatiejas om aan te doen.

Rond 07.25 uur wordt u met bed naar de verkoeverkamer gereden in afwachting van het moment, dat u naar de voorbereidingsruimte wordt gebracht.
Indien uw operatie later op de dag gepland staat, zullen deze handelingen vanzelfsprekend in de loop van de dag plaatsvinden.

Om de kans op diefstal zo klein mogelijk te maken, raden wij u aan waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten. Kleine dingen, zoals horloges en ringen, kunnen gedurende uw verblijf in uw eigen kluisje bewaard worden.

Na de operatie
Afhankelijk van de ingreep zult u na de operatie enige uren tot ongeveer 24 uur op de uitslaapkamer blijven. De verpleegkundige van de uitslaapkamer neemt telefonisch contact op met uw contactpersoon. Er wordt uitleg gegeven over uw situatie en er kunnen afspraken gemaakt worden over het eventueel op bezoek komen.

Het is overigens niet zinvol voor familie om op de dag van de operatie naar het ziekenhuis te komen. Het is namelijk mogelijk dat u nog op de uitslaapkamer bent en daar is het bezoekuur beperkt van 19.00 uur tot 20.00 uur. Dan mogen er maximaal twee personen op bezoek komen (geen kleine kinderen). De uitslaapkamer bevindt zich in bouwdeel H1.

Terug op de afdeling
Na de operatie zult u de eerste uren of dagen misschien nog pijn hebben of wat misselijk zijn. Uw arts kan hier medicijnen tegen geven. Wanneer u weer mag eten en wanneer infuus en eventuele drains verwijderd worden is afhankelijk van de operatie, die u gekregen heeft. De zaalarts komt dagelijks kijken hoe het met u gaat. Indien u en eventueel uw familie een gesprek met de zaalarts wenst, kunt
u dit kenbaar maken bij de zaalarts of verpleegkundige. Meestal kunnen gesprekken aan het eind van de dag gevoerd worden.

Ontslag
Wanneer u naar huis mag, hangt sterk samen met verschillende factoren. Op de verpleegafdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde stellen wij liefst de behandeldoelen voorop en gaat u naar huis op het moment dat deze zijn bereikt. Voor de meeste patiënten betekent dit dat zij naar huis gaan, als zij geen ernstige pijn meer hebben en zichzelf kunnen redden. U hoort van de zaalarts wanneer u naar huis mag.

Indien van toepassing, verlaat u het ziekenhuis met medicatie en verbandmiddelen. Of een recept voor uw eigen apotheek.

Soms is thuis nog fysiotherapie nodig. Onze fysiotherapeuten adviseren hierin en dragen hun zorg over aan uw eigen fysiotherapeut.

Wanneer u thuis nog extra zorg nodig heeft, dan is het belangrijk dat al aan te vragen op het moment dat u wordt opgenomen. Tijdens het opnamegesprek stellen wij dit al aan de orde. Het is namelijk belangrijk om te weten of er bij ontslag uit het ziekenhuis voldoende opvang thuis is. Is het voor u niet mogelijk zelf iets te regelen of heeft u hierbij hulp nodig, dan wordt er samen met de verpleging en eventueel met de transferverpleegkundige naar een passende oplossing gezocht. Dit kan bijvoorbeeld zijn: tijdelijke opvang elders, revalidatie, wijkverpleging.

Elders op deze website vindt u informatie over hulpmiddelen, ‘naar huis met zorg‘ en ‘extra nazorg of revalidatie in een zorginstelling‘.

Nazorg
Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor poliklinische nacontrole. Ook ontvangt u eventuele informatie over leefregels om uw herstel verder te bevorderen.

Stel uw vraag

Neem contact op met het opnamebureau

Heeft u nog vragen over uw behandeling, de opname die eraan komt, uw voorbereiding hierop of nazorg?

Het opnamebureau is telefonisch bereikbaar op 020- 566 29 56 van maandag tot en met woensdag van 09:00 – 10:00u.
Buiten deze uren kunt u een e-mail sturen: opname@amsterdam-orthopedie.nl

Informatie over de verpleegafdeling

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de verpleegafdeling Orthopedie. Denkt u aan praktische informatie zoals bezoektijden, de dagindeling, de werktijden van zorgverleners en wie deel uitmaken van uw zorgteam.

Informatie over zorg en voorzieningen na uw opname

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over zorg na uw opname op de afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde van het Amsterdam UMC. Waaronder informatie over de zorg en/of voorzieningen thuis, informatie over als u nog niet naar huis toe kunt na ontslag uit het ziekenhuis en informatie over hulpmiddelen en vervoer.

Informatie over zorg in een zorginstelling

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over zorg in een zorginstelling. Denkt u hierbij aan een verzorgingshuis, revalidatiecentrum of zorghotel.

Informatie over hulpmiddelen

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de hulpmiddelen, zoals krukken en thuiszorg.