Menu Sluiten

Dr. Peter de Leeuw
Orthopedisch chirurg

Aandachtsgebieden
Algemene orthopedie
Voet & enkel chirurgie
Arthroscopische chirurgie
Knieprothesiologie (revisie)
Sport -en orthopedische traumatologie

“De voor mij belangrijkste stap in de dagelijkse behandeling van patiënten is het aandachtig luisteren naar de patiënt. Op basis hiervan kan vaak al snel worden bepaald wat de meest waarschijnlijke diagnose is, zeker als hieraan een goed lichamelijk onderzoek wordt gekoppeld. Niet primair een dure scan, maar de patiënt centraal is mijn motto. Omdat het Flevoziekenhuis op het gebied van de orthopedie een alliantie heeft met Amsterdam UMC, ben ik ook werkzaam op de polikliniek in het Amsterdam UMC.”

VERKORT CV

Werkervaring
2018 – Heden: Orthopedisch Chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC.
2017 – Heden: Orthopedisch Chirurg Flevoziekenhuis, Almere, Nederland.
2017: Sport Fellowship georganiseerd vanuit ESSKA-SLARD, Godfather Prof. dr. JC Monllau, bezochte landen; Mexico, Bolivia, Chili, Argentina and Brazil.
2016 – 2017: Chef de Clinique, Amphia ziekenhuis, Breda, Nederland.
2015 – 2016: Trauma fellowship John Radcliffe Hospital, Oxford, United Kingdom.

Promotie
2018: ‘Ankle Arthroscopy under the Scope’.
Promotor: Prof. dr. CN van Dijk en Dr.ir. L. Blankevoort.

Opleiding
2009 – 2015: Opleiding tot Orthopedisch Chirurg, Diakonessenziekenhuis Utrecht, Tergooi ziekenhuizen Hilversum, Slotervaart ziekenhuis Amsterdam, Amphia ziekenhuis Breda, Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Nevenfuncties
– Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie.
– Lid van de Association Bone and Joint Surgeons.
– Oprichter Heup – en Knie Artrose Network Flevoland.

Publicaties
Pubmed