Menu Sluiten

Enchondromen en atypische cartilagineuze tumoren

Een enchondroom is een goedaardige kraakbeenafwijking, die ontstaat in de mergholte van een bot. Een atypische cartilagineuze tumor is een intermediaire kraakbeenafwijking met een goedaardig gedrag, deze kan ontstaan uit een enchondroom.

Enchondromen kunnen op elke leeftijd èn in elk bot voorkomen. Enchondromen geen doorgaans klachten en worden dan ook meestal bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld wanner een röntgenfoto voor een veelal andere vraagstelling wordt gemaakt.

Behandeling
Gelukkig heeft een enchondroom meestal geen behandeling nodig, omdat het geen klachten geeft en ook de samenstelling en dus kracht van het bot niet wordt aangetast. Bij pijn, toenemende zwelling of dreigende botbreuk vindt wel chirurgische behandeling plaats, Hetzelfde geldt voor een atypische cartilagineuze tumor, maar deze worden meestal wel langer vervolgd met MRI.

Solitair of ziekte van Ollier
Enchondromen manifesteren vaak op één lokalisatie voor, zijn dus zoals dat heet solitair. Er zijn zeker ook mensen met meerdere enchondromen, dit wordt dan enchondromatosis ofwel de ziekte van Ollier genoemd.

Syndroom van Mafucci
Indien er ook vaatkluwens (angiomen) voorkomen in de huid of andere weke delen, wordt gesproken van het syndroom van Mafucci.

Kwaadaardige ontaarding
De ziekte van Ollier en het syndroom van Mafucci zijn zeer zeldzaam, maar in beide gevallen is de kans op een kwaadaardige ontaarding vanuit een enchondroom iets hoger. De reden dat u dan langer gecontroleerd wordt op de polikliniek.

Prognose
Enchondromen en atypische cartilagineuze tumoren zijn niet kwaadaardig en dus is de overleving zeer goed.

Afspraak maken

Polikliniek Orthopedie Volwassenen
Telefoonnummer: 020 566 25 51
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 16:00u.
Vragen kunt u e-mailen naar polikliniek@amsterdam-orthopedie.nl

Verwijzer?

Huisarts
Alle reguliere huisartsverwijzingen kunt u indienen via Zorgdomein.

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals
Voor verwijzingen naar de afdeling Orthopedie van het Amsterdam UMC kunt u ook gebruikmaken van het algemeen verwijsformulier van het Amsterdam UMC – locatie AMC.

Intercollegiaal overleg
Neemt u contact op met het secretariaat (staf) Orthopedie:
Telefoonnummer: 020 566 26 72
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 08:00 – 16:30u.
Per e-mail: info@amsterdam-orthopedie.nl