Menu Sluiten

Informatie over zorg en voorzieningen na uw opname

Naar huis met thuiszorg
Het kan zijn dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg of andere voorzieningen thuis nodig heeft. Op deze pagina kunt u lezen wat deze thuiszorg kan inhouden en hoe deze wordt geregeld en betaald.

Regel thuiszorg vóór uw geplande opname
Voorafgaand aan een geplande ziekenhuisopname kunt u zelf vast nagaan welke mogelijkheden uw omgeving (familie, vrienden, buren, buurtwinkels) kan bieden op het gebied van persoonlijke verzorging, het huishouden, maaltijden, boodschappen enzovoort. Wanneer de verwachting is dat u hulpmiddelen nodig heeft kunt u deze al zelf ophalen. Ook eventuele huishoudelijke hulp of maaltijdvoorziening kunt u al voor de opname regelen.

Thuiszorg later regelen?
Als pas tijdens de opname blijkt dat er thuiszorg voor u geregeld moet worden, dan wordt de transferverpleegkundige van het Amsterdam UMC ingeschakeld. Zij regelt alle zorg, ongeacht waar u woont in Nederland. Een uitzondering is het regelen van huishoudelijke hulp. Deze zorg wordt niet door de transferverpleegkundige van het Amsterdam UMC geregeld. Deze zorg regelt u zelf via uw eigen gemeente.

Vergoeding van de thuiszorg
Thuiszorg kan vanuit verschillende zorgwetten geregeld worden. Hoe dat precies zit leest u op de website van de overheid.

Mogelijkheden van thuiszorg
Thuiszorg heeft vele mogelijkheden maar ook beperkingen. Er is bijvoorbeeld geen (continue) 24-uurszorg mogelijk en wat de tijden betreft bent u afhankelijk van uw thuiszorgorganisatie. Er zijn verschillende soorten thuiszorg: Verzorging, verpleging en medisch-technische handelingen.

Huishoudelijke hulp
Sinds 1 januari 2007 bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Iedere gemeente heeft een WMO-loket, waar zaken als huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis aangevraagd kunnen worden. Niet iedereen komt in aanmerking voor huishoudelijke hulp na ontslag. Dit zal afhangen van de thuissituatie. In het algemeen geldt dat u niet voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt als u een gezonde partner heeft die jonger is dan 75 jaar.

Verzorging
Het kan zijn dat u geholpen moet worden bij de persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld het wassen en aankleden, de steunkousen aan- en uittrekken. Dit kan van tijdelijke aard zijn of langdurig.

Als u kortdurend zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname en als u een partner heeft, dan gaat de huidige zorgwet er vanuit dat uw partner u helpt bij de dagelijkse verzorging. Dit noemt men “gebruikelijke zorg”.

Het is mogelijk dat een partner overbelast is door de thuissituatie. Of dat uw partner geen hulp kan bieden vanwege een gezondheidsprobleem. In dat geval komt u misschien toch in aanmerking voor WMO-zorg. Daar wordt door de tranferverpleegkundige zorgvuldig naar gekeken.

Verpleging
Bij verpleging kan gedacht worden aan wondverzorging, het geven van injectie en het geven van advies, instructie en voorlichting over het omgaan met ziekte of handicap.

Medisch technische handelingen
Wanneer u naar huis kan met een infuus (voor antibiotica of pijnbestrijding) schakelen wij het Medisch Technisch Handelen Team van de thuiszorg in. Ook regelen wij dan de benodigde materialen, zoals bijvoorbeeld een infuuspomp. De medicatie wordt bij uw eigen apotheek besteld.

Stel uw vraag

Neem contact op met het opnamebureau

Heeft u nog vragen over uw behandeling, de opname die eraan komt, uw voorbereiding hierop of nazorg?

Het opnamebureau is telefonisch bereikbaar op 020- 566 29 56 van maandag tot en met woensdag van 09:00 – 10:00u.
Buiten deze uren kunt u een e-mail sturen: opname@amsterdam-orthopedie.nl

Informatie over de verpleegafdeling

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de verpleegafdeling Orthopedie. Denkt u aan praktische informatie zoals bezoektijden, de dagindeling, de werktijden van zorgverleners en wie deel uitmaken van uw zorgteam.

Informatie over zorg in een zorginstelling

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over zorg in een zorginstelling. Denkt u hierbij aan een verzorgingshuis, revalidatiecentrum of zorghotel.

Informatie over hulpmiddelen

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de hulpmiddelen, zoals krukken en thuiszorg.