Menu Sluiten

Informatie over extra zorg in een zorginstelling

Op deze pagina vindt u welke mogelijkheden er zijn als u na de ziekenhuisopname nog niet naar huis kunt.

Verblijf in verzorgingshuis
Indien u na de ziekenhuisopname niet direct naar huis kunt omdat u eerst nog moet aansterken, is een tijdelijke opname in een verzorgingshuis mogelijk. U krijgt persoonlijke verzorging en begeleiding. De zorg is er op gericht dat u zoveel mogelijk zelf doet. Complexe verpleging is er niet mogelijk. Het is de bedoeling dat u na een paar weken weer naar huis gaat.

Het is niet mogelijk om in het ziekenhuis te wachten op een permanente plaats in een verzorgingshuis. Als u naar een verzorgingshuis wilt, is het aan u, uw familie/contactpersoon of de huisarts om de aanvraag te doen.
Indien u al in een verzorgingshuis woont (of tijdelijk verblijft) gaat u na de ziekenhuisopname hierheen terug.

Verblijf in verpleeghuis
U kunt na uw ziekenhuisopname verzorging, verpleging of revalidatie nodig hebben. In een thuissituatie of verzorgingshuis is dit waarschijnlijk niet (of onvoldoende) te verkrijgen. Het kan dan nodig zijn dat u naar een verpleeghuis gaat.

Een verblijf in een verpleeghuis kan tijdelijk of permanent van aard zijn. Moet u revalideren, dan is uw verblijf meestal tijdelijk van aard. Het doel van de behandeling is om u weer zoveel mogelijk zelfstandig te laten worden. Na de revalidatie gaat u weer naar huis of naar een aangepaste woonomgeving.
Wanneer u niet voldoende kunt revalideren moet u misschien blijvend verpleegd te worden. Een permanent verblijf in het verpleeghuis kan dan noodzakelijk zijn. Dat kan ook het geval zijn als u een ernstige ziekte hebt en er geen kans is op herstel. U krijgt in een verpleeghuis de intensieve verzorging die thuis niet gegeven kan worden.

Indien u al in een verpleeghuis woont (of tijdelijk verblijft) gaat u na de ziekenhuisopname hierheen terug.

Keuze van het verzorgings- of verpleeghuis
Bij welk verzorgings- of verpleeghuis u terecht kunt, is mede afhankelijk van de klachten die u hebt. Deze kunnen lichamelijk (somatisch) of geestelijk (psychogeriatrisch) van aard zijn. Is de hoofdoorzaak van uw opname psychogeriatrisch van aard, dan kunt u alleen terecht in een zorginstelling die ook psychogeriatrische zorg verleent.
U mag altijd een eerste voorkeur van verzorgings- of verpleeghuis opgeven. Indien de benodigde zorg daar geleverd kan worden, wordt u daar aangemeld. Echter, wanneer daar geen plaats is op de dag dat u met ontslag mag, dan wordt u overgeplaatst naar de instelling waar wel plaats is.

Samenwerkingsverbanden van het Amsterdam UMC
Het Amsterdam UMC heeft een samenwerkingsverband met het Evean Henriëtte Roland Holst Huis in Amsterdam Zuidoost. Dit huis heeft een zogenoemde transferafdeling met 20 plaatsen. Hier worden cliënten voor maximaal 3 maanden opgenomen. Deze opname is een tussenstop tussen ziekenhuis en thuis of verpleeghuis.

Voor patiënten die aan knie of heup zijn geopereerd of een CVA hebben gehad, heeft het Amsterdam UMC een samenwerkingsverband met verpleeghuis Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost, Berkenstede in Diemen, Mariaoord in Vinkeveen en ’t Zonnehuis in Amstelveen.

Revalidatiecentrum
Voor revalidatie kunt u terecht in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum. Het revalidatiecentrum is er voor (vaak jonge) patiënten die snel en actief kunnen herstellen. Of u in aanmerking komt voor een revalidatiecentrum wordt bepaald door de behandelend arts, in samenspraak met de revalidatiearts. Verblijf in een revalidatiecentrum wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Zorghotel
In een zorghotel verblijft u in een comfortabele hotelomgeving, waar ook zorg geboden kan worden. Welke zorg is per zorghotel wisselend. Elk zorghotel heeft een eigen dagprijs. Het kan zijn dat u zorgverzekering een deel vergoed en eventueel ook nog een deel vanuit de AWBZ (zie hierna). Het is aan u zelf om een keuze te maken en u goed te laten informeren. De transferverpleegkundige kan de benodigde administratie verzorgen.

Stel uw vraag

Neem contact op met het opnamebureau

Heeft u nog vragen over uw behandeling, de opname die eraan komt, uw voorbereiding hierop of nazorg?

Het opnamebureau is telefonisch bereikbaar op 020- 566 29 56 van maandag tot en met woensdag van 09:00 – 10:00u.
Buiten deze uren kunt u een e-mail sturen: opname@amsterdam-orthopedie.nl

Informatie over de verpleegafdeling

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de verpleegafdeling Orthopedie. Denkt u aan praktische informatie zoals bezoektijden, de dagindeling, de werktijden van zorgverleners en wie deel uitmaken van uw zorgteam.

Informatie over naar huis met zorg

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de verpleegafdeling Orthopedie. Denkt u aan praktische informatie zoals bezoektijden, de dagindeling, de werktijden van zorgverleners en wie deel uitmaken van uw zorgteam.

Informatie over hulpmiddelen

patiëntenbrochure

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de hulpmiddelen, zoals krukken en thuiszorg.